Showing Post From Image Processing

Hackathon: Xây dựng giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa

Vừa rồi, chúng tôi đã tham gia Cuộc thi IBM Hackathon tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và may mắn dành giải Nhì cho hạng mục Call For Code với giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa.

Read more