AICurious
Published on
Tuesday, July 26, 2016

Thiết lập Sublime Text 3 để biên dịch và chạy ngôn ngữ C

223 words2 min read
Authors
 • avatar
  Name
  Viet Anh
  Twitter

Xem hướng dẫn cài đặt Sublime text 3.

2. Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential

3. Cấu hình Build system cho Sublime Text để biên dịch và chạy C:

Mở Sublime Text 3, chọn menu Tools > Build System > New Build System…

Chèn đoạn mã sau và lưu lại dưới tên GCC.sublime-build

{
"shell_cmd" : "gcc $file_name -o ${file_base_name}",
"working_dir" : "$file_path",
"variants":
 [
  {
   "name": "Run",
   "shell_cmd": "gcc $file_name -o ${file_base_name} && ${file_path}/${file_base_name}"
  }
 ]
}
Build C trong Sublime Text 3Lưu build file C trong Sublime Text 3