Showing Post From Object Detection

Paper review: "YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021" and application in traffic sign detection - VIA Autonomous

YOLOX is an anchor-free version of YOLO, with a simpler design but better performance! It aims to bridge the gap between research and industrial communities.

Read more

Paper review: CenterTrack - CenterPoint - CenterPoint++

This is my note for 3 papers: CenterTrack - 2D object tracking, CenterPoint - 3D object detection and tracking, and CenterPoint++ - submission to the Waymo Real-time 3D Detection Challenge.

Read more

Paper review: SECOND - Sparsely Embedded Convolutional Detection

LiDAR-based or RGB-D-based object detection is used in numerous applications, ranging from autonomous driving to robot vision. In this note, we review SECOND: Sparsely Embedded Convolutional Detection, a SOTA 3D object detection network in 2018.

Read more

Tìm hiểu mô hình YOLO cho phát hiện vật - Từ YOLOv1 đến YOLOv3

YOLO - You Only Look Once là một trong những mô hình phát hiện vật tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Read more

Chúng tôi đã xây dựng xe tự hành trên giả lập thế nào?

Trong năm 2020, tôi và một số anh em cùng lớp đại học đã tham dự Cuộc Đua Số, một cuộc thi lập trình xe tự hành cho sinh viên.

Read more

Tìm hiểu mô hình CenterNet - Objects as Points

CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác tốt vừa được ra mắt năm 2019.

Read more