Showing Post From Linux

Kinh nghiệm ban đầu với Fedora Linux

Cũng lâu rồi tôi không viết bài trên blog của mình. Hôm nay nhân dịp cài đặt và dùng thử hệ điều hành Fedora Linux (bản Workstation 24), tôi muốn viết một bài chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm đầu tiên về việc sử dụng Fedora.

Read more

Thay đổi độ phân giải màn hình Raspberry Pi

Khi cài đặt các phiên bản hệ điều hành dựa trên Linux, tôi nhận thấy nhiều hệ điều hành đôi lúc không nhận được độ phân giải thật của màn hình máy tính, dẫn đến việc hiển thị màn hình với độ phân giải thấp hơn mức bình thường, khiến các đối tượng trên màn hình bị mờ, nhìn rất xấu.

Read more