Showing Post From Emacs

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

Emacs là một trình soạn thảo văn bản đa chức năng và có thể mở rộng các chức năng một cách mạnh mẽ.

Read more

Cấu hình Emacs để lập trình C

Link hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chức năng: http://tuhdo.github.io/c-ide.html Sau đây là vài thứ cơ bản ko cần đọc cái bên trên cài và dùng luôn đã >>

Read more