HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

k-NN
1

Computer Vision
Xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-NN
k-NN - K-nearest neighbors là thuật toán khá đơn giản khi bắt đầu làm quen với Machine Learning. Ở…
Viet Anh Ng.
September 02, 2019
6 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media