HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

Image processing
1

AI Deployment
Hackathon: Xây dựng giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa
Vừa rồi, chúng tôi đã tham gia Cuộc thi IBM Hackathon tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và may…
Viet Anh Ng.
September 02, 2020
6 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media