Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền

Gần đây PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục" đổi thành “Luật záo zụk”. “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”… . Phương pháp này hiện còn đang gây nhiều tranh cãi.

Link: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xon-xao-de-xuat-cai-tien-bang-chu-cai-tieng-viet-thanh-tieq-viet-20171125070902324.htm

Tuy vậy không thể phủ nhận một số ưu điểm của cách viết mới. Việt Anh tạo trang này để cung cấp một công cụ chuyển đổi từ cách viết cũ sang cách viết mới (theo các thông tin thu thập được từ Internet) cho các bạn tò mò, muốn tìm hiểu.

Các bạn có thể truy cập công cụ tại địa chỉ:

https://vietanhdev.com/tieng-viet-moi/

Related Posts

Install mysql2 gem on macOS using MAMP as mySQL server

When installing mysql2 gem on a system using MAMP as mySQL server, you may end up with a compilation error because of incorrect mysql path.

Read more

Lấy địa chỉ IP thật của client trên Heroku với Nodejs

Khi sử dụng Express js của Nodejs, bạn đơn giản chỉ cần sử dụng req.ip để lấy IP người dùng. Tuy thế, khi bạn ứng dụng của chúng ta được host trên Heroku thì việc lấy IP thế này sẽ cho kết quả sai, đơn giản vì Heroku thực hiện một số routing khiến IP bạn nhận được là IP của router Heroku hoặc proxy.

Read more

Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in.

Read more