HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout
Others
Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền
Viet Anh Ng.
November 27, 2017
1 min

Gần đây PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục” đổi thành “Luật záo zụk”. “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”… . Phương pháp này hiện còn đang gây nhiều tranh cãi.

Link: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xon-xao-de-xuat-cai-tien-bang-chu-cai-tieng-viet-thanh-tieq-viet-20171125070902324.htm

Tuy vậy không thể phủ nhận một số ưu điểm của cách viết mới. Việt Anh tạo trang này để cung cấp một công cụ chuyển đổi từ cách viết cũ sang cách viết mới (theo các thông tin thu thập được từ Internet) cho các bạn tò mò, muốn tìm hiểu.

Các bạn có thể truy cập công cụ tại địa chỉ:

https://vietanhdev.com/tieng-viet-moi/


Tags

Viet Anh Ng.

AI Developer / Blogger

Hi! I'm a software engineer. I love AI technologies and currently, I'm using machine learning to build awesome software products.

Expertise

AI
Deep Learning
Computer Vision

Social Media

githubtwitterwebsite

Related Posts

Chuyển blog sang nền tảng GatsbyJS
March 01, 2019
5 min
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media