Thay đổi độ phân giải màn hình Raspberry Pi

Khi cài đặt các phiên bản hệ điều hành dựa trên Linux, tôi nhận thấy nhiều hệ điều hành đôi lúc không nhận được độ phân giải thật của màn hình máy tính, dẫn đến việc hiển thị màn hình với độ phân giải thấp hơn mức bình thường, khiến các đối tượng trên màn hình bị mờ, nhìn rất xấu.

Trên với các hệ điều hành Fedora, Ubuntu... cài trên máy tính thông thường ta có thể thêm các cấu hình độ phân giải cho màn hình một cách thủ công qua hướng dẫn của link bên dưới:

http://askubuntu.com/questions/330293/how-do-i-set-a-monitor-resolution-that-is-not-available-in-the-display-settings

Tuy nhiên, khi thực hiện hướng dẫn như trên với Raspberry Pi - RasPi (ở đây tôi sử dụng Raspbian jessie), bạn sẽ không tìm thấy tệp tin /etc/X11/xorg.conf. Bạn sẽ có một cách khác để đặt lại độ phân giải cho màn hình.

Thay đổi độ phân giải màn hình cho Raspberry Pi sử dụng tệp cấu hình config.txt

Vì không có BIOS, các thiết lập cấu hình ở Raspberry Pi được lưu trữ trong tệp config.txt lưu tại đường dẫn /boot/config.txt.

Bạn có thể chỉnh sửa tệp này bằng cách lắp thẻ nhớ của Pi sang một máy tính khác (sử dụng hệ điều hành Linux, OS X) để chỉnh sửa tệp cấu hình config.txt bằng bất kì trình chỉnh sửa văn bản nào. Cách này có thể dùng trong trường hợp bạn không thể truy cập chỉnh sửa tệp cấu hình trực tiếp trên RasPi). Chú ý: với máy tính Windows bạn có thể sẽ không nhìn thấy các phân vùng của hệ điều hành cài trên RasPi.

Chỉnh sửa tệp config.txt ngay trên RasPi:

 • Đăng nhập RasPi

 • Mở terminal và gõ lệnh sau để mở tệp config.txt bằng nano:

1sudo nano /boot/config.txt
 • Uncomment (Xóa dấu # ở đầu) các dòng có hdmi_grouphdmi_mode và thay đổi các giá trị của hdmi_grouphdmi_mode cho phù hợp với màn hình của bạn.

Các giá trị cho hdmi_grouphdmi_mode tương ứng với màn hình sử dụng (nguồn http://elinux.org/RPiconfig):

hdmi_group : Loại HDMI

Không ghi rõ loại hoặc ghi giá trị 0 : sử dụng loại được lựa chọn trong edid (Extended Display Identification Data).

hdmi_group=1 CEA

hdmi_group=2 DMT

hdmi_mode defines : Độ phân giải màn hình được sử dụng.

Nếu bạn không tìm thấy độ phân giải màn hình của mình, hãy đọc thêm tại link này.

 1Các giá trị ứng với hdmi_group=1 (CEA)
 2
 3hdmi_mode=1  VGA
 4hdmi_mode=2  480p  60 Hz
 5hdmi_mode=3  480p  60 Hz H
 6hdmi_mode=4  720p  60 Hz
 7hdmi_mode=5  1080i 60 Hz
 8hdmi_mode=6  480i  60 Hz
 9hdmi_mode=7  480i  60 Hz H
10hdmi_mode=8  240p  60 Hz
11hdmi_mode=9  240p  60 Hz H
12hdmi_mode=10  480i  60 Hz 4x
13hdmi_mode=11  480i  60 Hz 4x H
14hdmi_mode=12  240p  60 Hz 4x
15hdmi_mode=13  240p  60 Hz 4x H
16hdmi_mode=14  480p  60 Hz 2x
17hdmi_mode=15  480p  60 Hz 2x H
18hdmi_mode=16  1080p 60 Hz
19hdmi_mode=17  576p  50 Hz
20hdmi_mode=18  576p  50 Hz H
21hdmi_mode=19  720p  50 Hz
22hdmi_mode=20  1080i 50 Hz
23hdmi_mode=21  576i  50 Hz
24hdmi_mode=22  576i  50 Hz H
25hdmi_mode=23  288p  50 Hz
26hdmi_mode=24  288p  50 Hz H
27hdmi_mode=25  576i  50 Hz 4x
28hdmi_mode=26  576i  50 Hz 4x H
29hdmi_mode=27  288p  50 Hz 4x
30hdmi_mode=28  288p  50 Hz 4x H
31hdmi_mode=29  576p  50 Hz 2x
32hdmi_mode=30  576p  50 Hz 2x H
33hdmi_mode=31  1080p 50 Hz
34hdmi_mode=32  1080p 24 Hz
35hdmi_mode=33  1080p 25 Hz
36hdmi_mode=34  1080p 30 Hz
37hdmi_mode=35  480p  60 Hz 4x
38hdmi_mode=36  480p  60 Hz 4xH
39hdmi_mode=37  576p  50 Hz 4x
40hdmi_mode=38  576p  50 Hz 4x H
41hdmi_mode=39  1080i 50 Hz reduced blanking
42hdmi_mode=40  1080i 100 Hz
43hdmi_mode=41  720p 100 Hz
44hdmi_mode=42  576p 100 Hz
45hdmi_mode=43  576p 100 Hz H
46hdmi_mode=44  576i 100 Hz 
47hdmi_mode=45  576i 100 Hz H
48hdmi_mode=46  1080i 120 Hz 
49hdmi_mode=47  720p 120 Hz 
50hdmi_mode=48  480p 120 Hz 
51hdmi_mode=49  480p 120 Hz H
52hdmi_mode=50  480i 120 Hz 
53hdmi_mode=51  480i 120 Hz H
54hdmi_mode=52  576p 200 Hz 
55hdmi_mode=53  576p 200 Hz H
56hdmi_mode=54  576i 200 Hz 
57hdmi_mode=55  576i 200 Hz H
58hdmi_mode=56  480p 240 Hz 
59hdmi_mode=57  480p 240 Hz H
60hdmi_mode=58  480i 240 Hz 
61hdmi_mode=59  480i 240 Hz H
62H : Màn hình 16:9 (thay vì 4:3 như bình thường).
632x : các điểm ảnh được gấp đôi (với tần số cao hơn, các điểm ảnh được nhắc lại 2 lần).
644x : các điểm ảnh được gấp tư (với tần số cao hơn, các điểm ảnh được nhắc lại 4 lần).
 1Các giá trị ứng với hdmi_group=2 (DMT)
 2Chú ý: Theo http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=20155&p=195417&hilit=2560x1600#p195443
 3có một sự giới hạn với các xung ảnh. Độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 1920x1200 @60 Hz với các điểm trống được tối giản (Reduced blanking).
 4
 5hdmi_mode=1  640x350  85 Hz
 6hdmi_mode=2  640x400  85 Hz
 7hdmi_mode=3  720x400  85 Hz
 8hdmi_mode=4  640x480  60 Hz
 9hdmi_mode=5  640x480  72 Hz
10hdmi_mode=6  640x480  75 Hz
11hdmi_mode=7  640x480  85 Hz
12hdmi_mode=8  800x600  56 Hz
13hdmi_mode=9  800x600  60 Hz
14hdmi_mode=10  800x600  72 Hz
15hdmi_mode=11  800x600  75 Hz
16hdmi_mode=12  800x600  85 Hz
17hdmi_mode=13  800x600  120 Hz
18hdmi_mode=14  848x480  60 Hz
19hdmi_mode=15  1024x768  43 Hz DO NOT USE
20hdmi_mode=16  1024x768  60 Hz
21hdmi_mode=17  1024x768  70 Hz
22hdmi_mode=18  1024x768  75 Hz
23hdmi_mode=19  1024x768  85 Hz
24hdmi_mode=20  1024x768 120 Hz
25hdmi_mode=21  1152x864  75 Hz
26hdmi_mode=22  1280x768     Reduced blanking
27hdmi_mode=23  1280x768  60 Hz
28hdmi_mode=24  1280x768  75 Hz
29hdmi_mode=25  1280x768  85 Hz
30hdmi_mode=26  1280x768 120 Hz Reduced blanking
31hdmi_mode=27  1280x800     Reduced blanking
32hdmi_mode=28  1280x800  60 Hz 
33hdmi_mode=29  1280x800  75 Hz 
34hdmi_mode=30  1280x800  85 Hz 
35hdmi_mode=31  1280x800 120 Hz Reduced blanking
36hdmi_mode=32  1280x960  60 Hz 
37hdmi_mode=33  1280x960  85 Hz 
38hdmi_mode=34  1280x960 120 Hz Reduced blanking
39hdmi_mode=35  1280x1024 60 Hz 
40hdmi_mode=36  1280x1024 75 Hz 
41hdmi_mode=37  1280x1024 85 Hz 
42hdmi_mode=38  1280x1024 120 Hz Reduced blanking
43hdmi_mode=39  1360x768  60 Hz 
44hdmi_mode=40  1360x768 120 Hz Reduced blanking
45hdmi_mode=41  1400x1050     Reduced blanking
46hdmi_mode=42  1400x1050 60 Hz 
47hdmi_mode=43  1400x1050 75 Hz 
48hdmi_mode=44  1400x1050 85 Hz 
49hdmi_mode=45  1400x1050 120 Hz Reduced blanking
50hdmi_mode=46  1440x900     Reduced blanking
51hdmi_mode=47  1440x900  60 Hz 
52hdmi_mode=48  1440x900  75 Hz 
53hdmi_mode=49  1440x900  85 Hz 
54hdmi_mode=50  1440x900 120 Hz Reduced blanking
55hdmi_mode=51  1600x1200 60 Hz 
56hdmi_mode=52  1600x1200 65 Hz 
57hdmi_mode=53  1600x1200 70 Hz 
58hdmi_mode=54  1600x1200 75 Hz 
59hdmi_mode=55  1600x1200 85 Hz 
60hdmi_mode=56  1600x1200 120 Hz Reduced blanking
61hdmi_mode=57  1680x1050     Reduced blanking
62hdmi_mode=58  1680x1050 60 Hz 
63hdmi_mode=59  1680x1050 75 Hz 
64hdmi_mode=60  1680x1050 85 Hz 
65hdmi_mode=61  1680x1050 120 Hz Reduced blanking
66hdmi_mode=62  1792x1344 60 Hz 
67hdmi_mode=63  1792x1344 75 Hz 
68hdmi_mode=64  1792x1344 120 Hz Reduced blanking
69hdmi_mode=65  1856x1392 60 Hz 
70hdmi_mode=66  1856x1392 75 Hz 
71hdmi_mode=67  1856x1392 120 Hz Reduced blanking
72hdmi_mode=68  1920x1200     Reduced blanking
73hdmi_mode=69  1920x1200 60 Hz 
74hdmi_mode=70  1920x1200 75 Hz 
75hdmi_mode=71  1920x1200 85 Hz 
76hdmi_mode=72  1920x1200 120 Hz Reduced blanking
77hdmi_mode=73  1920x1440 60 Hz 
78hdmi_mode=74  1920x1440 75 Hz 
79hdmi_mode=75  1920x1440 120 Hz Reduced blanking
80hdmi_mode=76  2560x1600     Reduced blanking
81hdmi_mode=77  2560x1600 60 Hz 
82hdmi_mode=78  2560x1600 75 Hz 
83hdmi_mode=79  2560x1600 85 Hz 
84hdmi_mode=80  2560x1600 120 Hz Reduced blanking
85hdmi_mode=81  1366x768  60 Hz 
86hdmi_mode=82  1080p   60 Hz 
87hdmi_mode=83  1600x900     Reduced blanking
88hdmi_mode=84  2048x1152     Reduced blanking
89hdmi_mode=85  720p    60 Hz 
90hdmi_mode=86  1366x768     Reduced blanking
91
 • Lưu lại chỉnh sửa bằng các nhấn Ctrl + x y [enter]

 • Khởi động lại RasPi để các thay đổi có hiệu lực:

1sudo reboot

Thêm: Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm các thiết lập khác cho màn hình, cũng như thiết lập cho các thành phần khác của Raspberry Pi như bộ nhớ, camera, mạng và ép xung tại link: http://elinux.org/RPiconfig.

Liên kết:

Related Posts

Airflow, MLflow or Kubeflow for MLOps?

Machine learning is now focusing more on the data (data-centric AI), and MLOps is obviously the way to bring ML projects into production.

Read more

With Daisykit – Everyone can build AI projects!

Imagine you are a software engineer or a DIY hobbyist with great ideas to build AI-powered projects. However, it will be such difficulty when you know very little or nothing about AI.

Read more

Install ROS 2 on Raspberry Pi 4 (SD card image available)

ROS2 is an excellent framework for robotics applications. You can go further and embed a completed ROS 2 application stack in a small robot base with a Raspberry Pi computer.

Read more