Cài đặt Geany – gcc làm môi trường soạn thảo và biên dịch ngôn ngữ C trên Ubuntu

Trong bài viết này Việt Anh sẽ hướng dẫn các bạn cài Geany và gcc để soạn thảo và biên dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ C trên Linux (cụ thể ở đây là hệ điều hành Ubuntu).

1.Trước hết bạn phải tải và cài đặt Geany:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt trình soạn thảo mã nguồn Geany:

1sudo apt-get update
2sudo apt-get install geany

2.Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Gõ lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

1sudo apt-get install build-essential

3.Sử dụng Geany để soạn thảo mã nguồn và biên dịch code C:

Tất cả bạn cần làm là ấn F9 để biên dịch chương trình. Và F5 để chạy chương trình nếu biên dịch thành công.

Related Posts

Thiết lập Sublime Text 3 để biên dịch và chạy ngôn ngữ C

Xem hướng dẫn cài đặt Sublime text 3. 2. Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c: Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

Read more

Cấu trúc chương trình C cơ bản

Các thành phần của một chương trình C cơ bản bao gồm: Các lệnh tiền xử lí Các hàm Các biến Các lệnh và biểu thức Các comment (ghi chú về code giúp ích cho công tác bảo trì và nâng cấp) Chúng ta hãy cùng nghiên cứu chương trình Hello World – Chào thế giới trong ngôn ngữ C.

Read more

Giới thiệu serie học lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX.

Read more