Cài đặt Geany – gcc làm môi trường soạn thảo và biên dịch ngôn ngữ C trên Ubuntu

Share on:

Trong bài viết này Việt Anh sẽ hướng dẫn các bạn cài Geany và gcc để soạn thảo và biên dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ C trên Linux (cụ thể ở đây là hệ điều hành Ubuntu).

1.Trước hết bạn phải tải và cài đặt Geany:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt trình soạn thảo mã nguồn Geany:

1sudo apt-get update
2sudo apt-get install geany

2.Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Gõ lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

1sudo apt-get install build-essential

3.Sử dụng Geany để soạn thảo mã nguồn và biên dịch code C:

Tất cả bạn cần làm là ấn F9 để biên dịch chương trình. Và F5 để chạy chương trình nếu biên dịch thành công.

Subscribe to get updates

* indicates required

Related Posts