Featured Posts

Chúng tôi đã xây dựng xe tự hành trên giả lập thế nào?

Trong năm 2020, tôi và một số anh em cùng lớp đại học đã tham dự Cuộc Đua Số, một cuộc thi lập trình xe tự hành cho sinh viên.

Read more

Tìm hiểu mô hình CenterNet - Objects as Points

CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác tốt vừa được ra mắt năm 2019.

Read more

Thiết lập ban đầu cho Jetson Nano

Jetson Nano là board mạch nhúng nhỏ, nhưng được thiết kế đặc biệt để triển khai các thuật toán AI trên các thiết bị có kích thước nhỏ.

Read more

Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình học máy trên code Python từ C++.

Read more

Linear Regression - Hồi quy tuyến tính cơ bản

Linear Regression (hồi quy tuyến tính) là một trong những thuật toán cơ bản nhất của Machine Learning. Ở bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm về thuật toán này, lý thuyết toán học và cách triển khai thuật toán trên Python.

Read more

Configure integrated GPU for rendering and NVIDIA GPU for CUDA works in Ubuntu 18.04

In fact, besides CUDA tasks (which could be deep neural network training), our operating system also consumes a decent amount of memory for graphic rendering.

Read more