HomeComputer VisionMachine LearningAI DeploymentOther PostsAbout

Computer Vision
9

Posts in Computer Vision.
Tìm hiểu về CenterNet - Objects as Points
CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng…
Viet Anh Ng.
April 23, 2020
8 min
Lọc ảnh (Image Filtering)
Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có…
September 29, 2018
9 min
Page 1 of 2
Next
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About this siteContact

Social Media