Showing Post From Web Development

Lấy địa chỉ IP thật của client trên Heroku với Nodejs

Khi sử dụng Express js của Nodejs, bạn đơn giản chỉ cần sử dụng req.ip để lấy IP người dùng. Tuy thế, khi bạn ứng dụng của chúng ta được host trên Heroku thì việc lấy IP thế này sẽ cho kết quả sai, đơn giản vì Heroku thực hiện một số routing khiến IP bạn nhận được là IP của router Heroku hoặc proxy.

Read more

Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in.

Read more

Cài Certbot cho Raspbian Jessie

Certbot là package phía server sử dụng để lấy và deploy chứng chỉ SSL/TSL một cách tự động. Nó giúp setup một kết nối HTTPS cho máy chủ chỉ trong một nốt nhạc và hoàn toàn miễn phí với Let’s Encrypt.

Read more

Một số kĩ thuật xử lí tiếng Việt trong Javascript

Các kĩ thuật xử lí sau sẽ giúp chúng ta thao tác với tiếng Việt dễ dàng hơn mà không cần mất công xây dựng lại.

Read more

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll (tiếp)

Hình ảnh Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll Level 2! Trước đây vài ngày tôi có viết bài Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll (level 1), nói về những kinh nghiệm đầu tiên để setup một trang Jekyll.

Read more

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll

Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll Chú ý: Bài viết này tôi muốn hướng đến các bạn đã có chút kinh nghiệm về web.

Read more