Showing Post From Other Posts

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll

Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll Chú ý: Bài viết này tôi muốn hướng đến các bạn đã có chút kinh nghiệm về web.

Read more

A very simple guide to GNU Emacs

This guide was written in Emacs editor. Introduction to GNU Emacs GNU Emacs is a text editor in GNU project.

Read more

Cấu hình Emacs để lập trình C

Link hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chức năng: http://tuhdo.github.io/c-ide.html Sau đây là vài thứ cơ bản ko cần đọc cái bên trên cài và dùng luôn đã >>

Read more

Lập trình viên nên tạo website cá nhân

Trong thời đại số mà các công nghệ, mạng xã hội đang ngày càng thể hiện sự ảnh hưởng của chúng, mỗi chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới thực, mà còn trong thế giới online.

Read more

Cấu trúc rẽ nhánh trong C

Cấu trúc rẽ nhánh trong mỗi ngôn ngữ lập trình luôn luôn là một thành phần quan trọng. Đó là thành phần cơ bản tạo nên hầu hết các thuật toán hiện đại.

Read more

Biến, hằng và nhập xuất dữ liệu trong C

Biến, hằng giống như những chiếc hộp có tên riêng mà chúng ta có thể để dữ liệu vào và mang ra mỗi khi chúng ta cần sử dụng.

Read more