Showing Post From Data Structure and Algorithms

Thuật toán loang ứng dụng trong game dò mìn

Thuật toán loang (thuật toán vết dầu loang) là một thuật toán dùng khá nhiều trong tin học, ứng dụng trong các bài toán thực tế như các bài toán tìm đường đi, game dò mìn, game line98.

Read more

Xây dựng thuật toán sinh mìn trong trò chơi dò mìn Minesweeper viết bằng C

Gần đây, Việt Anh mới viết lại trò chơi dò mìn cổ điển bằng ngôn ngữ C. Trò chơi này có thể thực hiện với những thuật toán đơn giản.

Read more