Showing Post From Computer Vision

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 3 - Deep neural networks

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 2 - Software design

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Advanced driver-assistance system on Jetson Nano Part 1 - Intro & Hardware design

Recently, I have built a prototype of an advanced driver-assistance system (ADAS) using a Jetson Nano computer. In this project, I have successfully deployed 3 deep neural networks and some computer vision algorithms on a super cheap hardware of Jetson Nano.

Read more

Hackathon: Xây dựng giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa

Vừa rồi, chúng tôi đã tham gia Cuộc thi IBM Hackathon tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và may mắn dành giải Nhì cho hạng mục Call For Code với giải pháp biến đổi, stream giấy viết cho giáo dục từ xa.

Read more

Chúng tôi đã xây dựng xe tự hành trên giả lập thế nào?

Trong năm 2020, tôi và một số anh em cùng lớp đại học đã tham dự Cuộc Đua Số, một cuộc thi lập trình xe tự hành cho sinh viên.

Read more

Tìm hiểu mô hình CenterNet - Objects as Points

CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác tốt vừa được ra mắt năm 2019.

Read more