AICurious
Published on
Friday, September 30, 2016

Thay đổi độ phân giải màn hình Raspberry Pi

1319 words7 min read
Authors
 • avatar
  Name
  Viet Anh
  Twitter

Khi cài đặt các phiên bản hệ điều hành dựa trên Linux, tôi nhận thấy nhiều hệ điều hành đôi lúc không nhận được độ phân giải thật của màn hình máy tính, dẫn đến việc hiển thị màn hình với độ phân giải thấp hơn mức bình thường, khiến các đối tượng trên màn hình bị mờ, nhìn rất xấu.

Trên với các hệ điều hành Fedora, Ubuntu... cài trên máy tính thông thường ta có thể thêm các cấu hình độ phân giải cho màn hình một cách thủ công qua hướng dẫn của link bên dưới:

http://askubuntu.com/questions/330293/how-do-i-set-a-monitor-resolution-that-is-not-available-in-the-display-settings

Tuy nhiên, khi thực hiện hướng dẫn như trên với Raspberry Pi - RasPi (ở đây tôi sử dụng Raspbian jessie), bạn sẽ không tìm thấy tệp tin /etc/X11/xorg.conf. Bạn sẽ có một cách khác để đặt lại độ phân giải cho màn hình.

Thay đổi độ phân giải màn hình cho Raspberry Pi sử dụng tệp cấu hình config.txt

Vì không có BIOS, các thiết lập cấu hình ở Raspberry Pi được lưu trữ trong tệp config.txt lưu tại đường dẫn /boot/config.txt.

Bạn có thể chỉnh sửa tệp này bằng cách lắp thẻ nhớ của Pi sang một máy tính khác (sử dụng hệ điều hành Linux, OS X) để chỉnh sửa tệp cấu hình config.txt bằng bất kì trình chỉnh sửa văn bản nào. Cách này có thể dùng trong trường hợp bạn không thể truy cập chỉnh sửa tệp cấu hình trực tiếp trên RasPi). Chú ý: với máy tính Windows bạn có thể sẽ không nhìn thấy các phân vùng của hệ điều hành cài trên RasPi.

Chỉnh sửa tệp config.txt ngay trên RasPi:

 • Đăng nhập RasPi

 • Mở terminal và gõ lệnh sau để mở tệp config.txt bằng nano:

sudo nano /boot/config.txt
 • Uncomment (Xóa dấu # ở đầu) các dòng có hdmi_grouphdmi_mode và thay đổi các giá trị của hdmi_grouphdmi_mode cho phù hợp với màn hình của bạn.

Các giá trị cho hdmi_grouphdmi_mode tương ứng với màn hình sử dụng (nguồn http://elinux.org/RPiconfig):

hdmi_group : Loại HDMI

Không ghi rõ loại hoặc ghi giá trị 0 : sử dụng loại được lựa chọn trong edid (Extended Display Identification Data).

hdmi_group=1 CEA

hdmi_group=2 DMT

hdmi_mode defines : Độ phân giải màn hình được sử dụng.

Nếu bạn không tìm thấy độ phân giải màn hình của mình, hãy đọc thêm tại link này.

Các giá trị ứng với hdmi_group=1 (CEA)

hdmi_mode=1  VGA
hdmi_mode=2  480p  60 Hz
hdmi_mode=3  480p  60 Hz H
hdmi_mode=4  720p  60 Hz
hdmi_mode=5  1080i 60 Hz
hdmi_mode=6  480i  60 Hz
hdmi_mode=7  480i  60 Hz H
hdmi_mode=8  240p  60 Hz
hdmi_mode=9  240p  60 Hz H
hdmi_mode=10  480i  60 Hz 4x
hdmi_mode=11  480i  60 Hz 4x H
hdmi_mode=12  240p  60 Hz 4x
hdmi_mode=13  240p  60 Hz 4x H
hdmi_mode=14  480p  60 Hz 2x
hdmi_mode=15  480p  60 Hz 2x H
hdmi_mode=16  1080p 60 Hz
hdmi_mode=17  576p  50 Hz
hdmi_mode=18  576p  50 Hz H
hdmi_mode=19  720p  50 Hz
hdmi_mode=20  1080i 50 Hz
hdmi_mode=21  576i  50 Hz
hdmi_mode=22  576i  50 Hz H
hdmi_mode=23  288p  50 Hz
hdmi_mode=24  288p  50 Hz H
hdmi_mode=25  576i  50 Hz 4x
hdmi_mode=26  576i  50 Hz 4x H
hdmi_mode=27  288p  50 Hz 4x
hdmi_mode=28  288p  50 Hz 4x H
hdmi_mode=29  576p  50 Hz 2x
hdmi_mode=30  576p  50 Hz 2x H
hdmi_mode=31  1080p 50 Hz
hdmi_mode=32  1080p 24 Hz
hdmi_mode=33  1080p 25 Hz
hdmi_mode=34  1080p 30 Hz
hdmi_mode=35  480p  60 Hz 4x
hdmi_mode=36  480p  60 Hz 4xH
hdmi_mode=37  576p  50 Hz 4x
hdmi_mode=38  576p  50 Hz 4x H
hdmi_mode=39  1080i 50 Hz reduced blanking
hdmi_mode=40  1080i 100 Hz
hdmi_mode=41  720p 100 Hz
hdmi_mode=42  576p 100 Hz
hdmi_mode=43  576p 100 Hz H
hdmi_mode=44  576i 100 Hz
hdmi_mode=45  576i 100 Hz H
hdmi_mode=46  1080i 120 Hz
hdmi_mode=47  720p 120 Hz
hdmi_mode=48  480p 120 Hz
hdmi_mode=49  480p 120 Hz H
hdmi_mode=50  480i 120 Hz
hdmi_mode=51  480i 120 Hz H
hdmi_mode=52  576p 200 Hz
hdmi_mode=53  576p 200 Hz H
hdmi_mode=54  576i 200 Hz
hdmi_mode=55  576i 200 Hz H
hdmi_mode=56  480p 240 Hz
hdmi_mode=57  480p 240 Hz H
hdmi_mode=58  480i 240 Hz
hdmi_mode=59  480i 240 Hz H
H : Màn hình 16:9 (thay vì 4:3 như bình thường).
2x : các điểm ảnh được gấp đôi (với tần số cao hơn, các điểm ảnh được nhắc lại 2 lần).
4x : các điểm ảnh được gấp tư (với tần số cao hơn, các điểm ảnh được nhắc lại 4 lần).
Các giá trị ứng với hdmi_group=2 (DMT)
Chú ý: Theo http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=20155&p=195417&hilit=2560x1600#p195443
có một sự giới hạn với các xung ảnh. Độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 1920x1200 @60 Hz với các điểm trống được tối giản (Reduced blanking).

hdmi_mode=1  640x350  85 Hz
hdmi_mode=2  640x400  85 Hz
hdmi_mode=3  720x400  85 Hz
hdmi_mode=4  640x480  60 Hz
hdmi_mode=5  640x480  72 Hz
hdmi_mode=6  640x480  75 Hz
hdmi_mode=7  640x480  85 Hz
hdmi_mode=8  800x600  56 Hz
hdmi_mode=9  800x600  60 Hz
hdmi_mode=10  800x600  72 Hz
hdmi_mode=11  800x600  75 Hz
hdmi_mode=12  800x600  85 Hz
hdmi_mode=13  800x600  120 Hz
hdmi_mode=14  848x480  60 Hz
hdmi_mode=15  1024x768  43 Hz DO NOT USE
hdmi_mode=16  1024x768  60 Hz
hdmi_mode=17  1024x768  70 Hz
hdmi_mode=18  1024x768  75 Hz
hdmi_mode=19  1024x768  85 Hz
hdmi_mode=20  1024x768 120 Hz
hdmi_mode=21  1152x864  75 Hz
hdmi_mode=22  1280x768     Reduced blanking
hdmi_mode=23  1280x768  60 Hz
hdmi_mode=24  1280x768  75 Hz
hdmi_mode=25  1280x768  85 Hz
hdmi_mode=26  1280x768 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=27  1280x800     Reduced blanking
hdmi_mode=28  1280x800  60 Hz
hdmi_mode=29  1280x800  75 Hz
hdmi_mode=30  1280x800  85 Hz
hdmi_mode=31  1280x800 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=32  1280x960  60 Hz
hdmi_mode=33  1280x960  85 Hz
hdmi_mode=34  1280x960 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=35  1280x1024 60 Hz
hdmi_mode=36  1280x1024 75 Hz
hdmi_mode=37  1280x1024 85 Hz
hdmi_mode=38  1280x1024 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=39  1360x768  60 Hz
hdmi_mode=40  1360x768 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=41  1400x1050     Reduced blanking
hdmi_mode=42  1400x1050 60 Hz
hdmi_mode=43  1400x1050 75 Hz
hdmi_mode=44  1400x1050 85 Hz
hdmi_mode=45  1400x1050 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=46  1440x900     Reduced blanking
hdmi_mode=47  1440x900  60 Hz
hdmi_mode=48  1440x900  75 Hz
hdmi_mode=49  1440x900  85 Hz
hdmi_mode=50  1440x900 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=51  1600x1200 60 Hz
hdmi_mode=52  1600x1200 65 Hz
hdmi_mode=53  1600x1200 70 Hz
hdmi_mode=54  1600x1200 75 Hz
hdmi_mode=55  1600x1200 85 Hz
hdmi_mode=56  1600x1200 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=57  1680x1050     Reduced blanking
hdmi_mode=58  1680x1050 60 Hz
hdmi_mode=59  1680x1050 75 Hz
hdmi_mode=60  1680x1050 85 Hz
hdmi_mode=61  1680x1050 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=62  1792x1344 60 Hz
hdmi_mode=63  1792x1344 75 Hz
hdmi_mode=64  1792x1344 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=65  1856x1392 60 Hz
hdmi_mode=66  1856x1392 75 Hz
hdmi_mode=67  1856x1392 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=68  1920x1200     Reduced blanking
hdmi_mode=69  1920x1200 60 Hz
hdmi_mode=70  1920x1200 75 Hz
hdmi_mode=71  1920x1200 85 Hz
hdmi_mode=72  1920x1200 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=73  1920x1440 60 Hz
hdmi_mode=74  1920x1440 75 Hz
hdmi_mode=75  1920x1440 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=76  2560x1600     Reduced blanking
hdmi_mode=77  2560x1600 60 Hz
hdmi_mode=78  2560x1600 75 Hz
hdmi_mode=79  2560x1600 85 Hz
hdmi_mode=80  2560x1600 120 Hz Reduced blanking
hdmi_mode=81  1366x768  60 Hz
hdmi_mode=82  1080p   60 Hz
hdmi_mode=83  1600x900     Reduced blanking
hdmi_mode=84  2048x1152     Reduced blanking
hdmi_mode=85  720p    60 Hz
hdmi_mode=86  1366x768     Reduced blanking

 • Lưu lại chỉnh sửa bằng các nhấn Ctrl + x y [enter]

 • Khởi động lại RasPi để các thay đổi có hiệu lực:

sudo reboot

Thêm: Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm các thiết lập khác cho màn hình, cũng như thiết lập cho các thành phần khác của Raspberry Pi như bộ nhớ, camera, mạng và ép xung tại link: http://elinux.org/RPiconfig.

Liên kết: