AICurious
Published on
Tuesday, July 26, 2016

Giới thiệu serie học lập trình C

514 words3 min read
Authors
  • avatar
    Name
    Viet Anh
    Twitter

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.

Ngôn ngữ C đang được giảng dạy rất rộng rãi trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay và là ngôn ngữ được nhiều người lựa chọn như ngôn ngữ đầu tiên họ học. Trong serie này Việt Anh muốn giới thiệu cho các bạn cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, cách viết một số chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ C.

Tôi sẽ sử dụng chương trình Geany trên hệ điều hành Ubuntu làm trình soạn thảo mã nguồn, gcc làm trình biên dịch ngôn ngữ C. Nếu mới làm quen với ngôn ngữ C và đang sử dụng hệ điều hành Windows, bạn có thể sử dụng Dev-C++ làm trình soạn thảo mã nguồn.

Chú ý cách học lập trình C trong serie này

  • Các bạn tích cực chạy lại các code mẫu ở mỗi ví dụ bằng cách copy, paste vào trình soạn thảo code và biên dịch, chạy chương trình. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ ví dụ hơn.
  • Thực hành thật nhiều. Dĩ nhiên rồi, cách tốt nhất để học lập trình là thực hành. Bạn hãy làm tất cả các bài tập bạn sưu tập được, có thể nghĩ ra thêm các thử thách cho bản thân với các bài toán phức tạp thêm, mở rộng thêm từ các bài tập đó.
  • Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy tập sử dụng Google như một công cụ hỗ trợ đắc lực. Lập trình viên giỏi luôn biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới online mà 😀 . Tôi cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Hãy vào trang Liên hệ của blog này để tìm tôi nhé.