AICurious
Published on
Wednesday, July 27, 2016

Cài đặt Geany – gcc làm môi trường soạn thảo và biên dịch ngôn ngữ C trên Ubuntu

230 words2 min read
Authors
  • avatar
    Name
    Viet Anh
    Twitter

Trong bài viết này Việt Anh sẽ hướng dẫn các bạn cài Geany và gcc để soạn thảo và biên dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ C trên Linux (cụ thể ở đây là hệ điều hành Ubuntu).

1.Trước hết bạn phải tải và cài đặt Geany:

Mở Terminal (Ctrl + Alt +t) và gõ lần lượt các lệnh sau để cài đặt trình soạn thảo mã nguồn Geany:

sudo apt-get update
sudo apt-get install geany

2.Tiếp đó cài đặt gcc để biên dịch ngôn ngữ c:

Gõ lệnh sau để cài đặt gói build-essential:

sudo apt-get install build-essential

3.Sử dụng Geany để soạn thảo mã nguồn và biên dịch code C:

Tất cả bạn cần làm là ấn F9 để biên dịch chương trình. Và F5 để chạy chương trình nếu biên dịch thành công.