HomeAbout MePortfolioContact

Published by Author
45

Viet Anh Ng.

AI Developer / Blogger

Hi! I'm a software engineer. I love AI technologies and currently, I'm using machine learning to build awesome software products.

Expertise

AI
Deep Learning
Computer Vision

Social Media

githubtwitterwebsite
Other
Thiết lập Sublime Text 3 để biên dịch và chạy ngôn ngữ C
1. Trước hết bạn phải tải và cài đặt Sublime Text 3: Xem hướng dẫn cài đặt Sublime text 3 . 2. Tiếp…
Viet Anh Ng.
July 26, 2016
1 min
Giới thiệu serie học lập trình C
**Ngôn ngữ lập trình C** là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. Chuỗi bài về lập trình C trên website này sẽ cung cấp cho các bạn các khái niệm và cấu trúc cơ bản đề bắt đầu với C.
July 26, 2016
2 min
Previous
Page 8 of 8
© 2020, All Rights Reserved.

Quick Links

About mePortfolioContact

Social Media